Ondersteuning bij (de voortgang van) onderzoek

Loopt uw onderzoek vast? Heeft u het druk en geen tijd voor het uitvoeren van bepaalde onderdelen van uw onderzoek? Aardvark kan bijspringen door te onderzoeken waar het bij een vastlopend onderzoek aan schort. Daarnaast kan Aardvark ondersteunen door het uitvoeren van productie werkzaamheden en/of het meewerken/leiding geven aan productie- of onderzoeksteams.

    Aardvark helpt mee door:

  • Het bieden van extra “denk capaciteit” als er wat langer nagedacht moet worden over een specifiek probleem
  • Het bieden van extra “handjes” in drukke tijden, proeven uitvoeren of begeleiden
  • Het ontwikkelen van “onderzoekstools” voor eigenschappen van product/grondstoffen
  • Het doen van literatuur onderzoek en rapportage over specifieke grondstof en product ontwikkelingen
  • Het bieden van ondersteuning van het bijhouden van het kwaliteitssysteem
  • Het zijn van een vraagbaak technologie, productspecificaties en productontwikkeling.
  • Het delen van expertise op het gebied van het verbeteren van de houdbaarheid
  • Het ontrafelen van producteigenschappen naar grondstof eigenschappen en omgekeerd.